Retusjering

Digitalisere / retusjere / restaurere

DETTE GJØR JEG:


1) Retter opp bildet.


2) Justerer farger, lysstyrke og kontrast.


3) Gjør deler av bildet mørkere/lysere.


4) Reparerer rifter.


5) Fjerner hvite/sorte flekker.


6) Fjerner hår, støvkorn, kaffeflekker, fingeravtrykk, rusk og rask.


7) Dersom en del av bildet er revet vekk eller blitt ødelagt, bygger jeg opp deler av motivet ved kloning - dersom det lar seg gjøre.

Timepris for retusjering og restaurering av bilder: kr 450,- (eksl. mva.)


Noen bilder er greie å retusjere, mens andre bilder er svært tidkrevende fordi man må reparere bildet piksel for piksel dersom resultatet skal bli bra.


Jeg skanner sort/hvitt-bilder, fargebilder, lysbilder, negativ fargefilm og negativ sort/hvitt-film.


Jeg kan gi et pristilbud etter vurdering av bildet.


Bildet til høyre brukte jeg 4 timer på å retusjere.

Du kan skanne bildene selv og sende dem til meg som vedlegg til epost.

Husk å skanne med høy opp-løsning! (Mange bommer litt her.)

Jeg samarbeider med Digitaliseringshuset på Vegårshei som digitaliserer gamle filmer, videoer og lydbånd.

I tillegg til retusjering og annen teknisk bildebehandling, er fotografiet til venstre  manipulert ved at jeg har "utvidet" bildet til venstre for ljåen ved hjelp av kloning. Jeg unngår helst manipulering, men i dette tilfellet forandrer den neppe virkeligheten fotografen hadde foran seg.

Originalen til dette var et gulnet negativ. Bildet er rettet opp, fargekanalene er justert, det er fjernet støv og rifter, og foretatt retusjering.


Fargekanalene er justert, riper og støv er fjernet, og større skader er retusjert. (Skyggen til fotografen har jeg latt være igjen fordi den hører med.)


Mange gamle fotografier er gulnet i albumet. I tillegg er det mange flekker og prikker som må retusjeres bort ett for ett før bildet kan forstørres.


Dette fotografiet var i utgangspunktet godt, men som alle gamle bilder har det mange riper, prikker og flekker som sees tydelig når bildet forstørres. Disse må retusjeres for å et bilde som egner seg til innramming.

Medgått tid: ca. 3 timer.


Originalen til dette bildet var en nokså blass papirkopi. Bildet er rettet opp, fargene justert, det er fjernet støv og rifter, og foretatt retusjering.


Den blå flekken ga en ekstra utfordring som delvis kunne løses ved justering av fargekanalene. Noe beskåret for å få balanse. Retusjering.


I tillegg til å være gulnet, har slike gamle fotografier en mengde hvite og sorte, små prikker. Disse må fjernes enkeltvis dersom ikke kvaliteten i bildet skal gå fløyten.


Bildet, trolig fra 1901, av denne familien var sterkt skadet. Over hele bildeflaten var små riper, sorte og hvite prikker. Fotografiet er restaurert piksel for piksel for å få et best mulig resultat. 

Medgått tid: over 10 timer.